תנאי השימוש באתר

תנאים כלליים

  1. כל הזמנה באתר, אף אם לא הושלמה באופן סופי באתר אלא באמצעים אחרים כמפורט בתקנון זה, תהיה כפופה למוסכם ולמובהר בתקנון זה.
  2. תקנון זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים.
  3. כתובת האתר  , התוכן המוצג בו, לרבות תמונות, פרטים ומחירים, הינו הרכוש הבלעדי של בעלי העסק והמותג ChildWood, ע.מ 040459638.
  4. מקום מושבו של העסק הינו בתל מונד.
  5. הגלישה, השימוש והרכישות המתקיימות באתר ע”י כל משתמש מהווה הסכמה ואישור לתנאי תקנון זה.
  6. ChildWood הינו אתר אינטרנטי המציע למשתמשים לרכוש, בין היתר, מוצרים בייצור עצמי מותאם ללקוח “מוצר מותאם אישית” ומוצרים שיוצרו מבעוד מועד ומוצעים למכירה.
  7. השימוש באתר מותנה ללקוח אשר מלאו לו 18 שנים וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. הלקוח הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, או בעל חשבון Pay-Pal תקף.
  8. השימוש באתר הינו לצרכים פרטיים בלבד, חל איסור מוחלט להשתמש באתר לצרכים מסחריים, שלא באישור ChildWood בכתב.
  9. בביצוע רכישה באתר, אין הרוכש מקבל זכויות יוצרים כלשהן באתר ובתוכן האתר, לרבות אין הרוכש מקבל רשות לבצע כל העתקה, מכירה ושימוש במוצרים לצרכים שאינם פרטיים. זכויות היוצרים חלות גם על מוצרים שהעסק מייצר עבור לקוח בהתאמה אישית. אין הלקוח קונה זכויות יוצרים כלל.
  10. ביצוע הפרה בתנאי השימוש באתר הינו הפרה של זכויות היוצרים של בעלי האתר והעסק.
  11. המחירים המוצגים באתר הינם מחירים הכוללים מע”מ עפ”י שיעורו במועד העסקה והתשלום. אין בעלי האתר מתחייבים לשמור על מחיר מסוים לתקופה מסוימת והמחיר הקובע למוצר הינו המחיר שפורט בשעת ההזמנה.
  12. ChildWood ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה משימוש באתר, על כל שימושיו או משימוש במוצרים.
  13. טעות סופר לא תחייב את ChildWood בשום צורה ואופן. דרישה לקבל את המוצר עפ”י המפרט שבו נפלה טעות סופר לא תתקבל ואין בה משום הצעה לביצוע רכישה.
  14. ChildWood רשאי לשנות את תנאי תקנון זה ולעדכן את כל הפרטים המופיעים בו מעת לעת. על כן על המשתמש המבצע הזמנות באתר החובה לקרוא ולאשר את תקנון האתר בכל הזמנה שהוא עורך.
  15. אספקות של מוצרים המוזמנים באתר יבוצעו באמצעות שליחות או באיסוף עצמי ממקום מושב העסק.
  16. אספקת מוצרים באיסוף עצמי – עד 14 ימי עסקים; אספקת מוצרים במשלוח –10-14 ימי עסקים בהתאם לסוג המשלוח. האמור בסעיף זה עלול להשתנות בשל תנאים שאינם קשורים ב- ChildWood ומכאן כי אין לו אחריות על איחורים כלשהם.
  17. משלוחים לאזורים מסוימים בישראל ידרשו זמני אספקה ארוכים יותר.
  18. לקוח שלא יימצא במקום היעד להגעת המשלוח שתואם מראש יחויב בעלות נוספת עבור המשלוח הנוסף.

אופי הרכישות באתר

  1. הזמנות המבוצעות באתר מקבלות אישור אוטומטי. אישור זה אינו אישור סופי וביצוע ההזמנה בפועל תלוי באישורו של ChildWood על מנת לבצען. אישור ChildWood מותנה בווידוא כל פרטי ההזמנה ואישורם על ידו, זמינות מלאי ואזורי משלוח. ChildWood שומר לעצמו את הזכות לסרב לביצוע הזמנה בשל כל סיבה שהיא, עפ”י דין.
  2. הזמנה שאושרה באתר האינטרנט, ולא נמסרה הודעה על אי אישורה על ידי ChildWood בתוך 5 ימי עסקים, יראו אותה כהזמנה שאושרה באופן סופי. אי אישור הזמנה יימסר ללקוח בהודעה.
  3. ניתן לבצע תשלום בכרטיסי האשראי: ישראכרט ומאסטרכארד; או באמצעות PayPal ואפליקציית ביט. עובדה זו ייתכן ותשונה.
  4. לאחר אישור העסקה ע”י חברת האשראי או PayPal תישלח ללקוח חשבונית מס – קבלה על הקניה לכתובת דוא”ל שהלקוח העביר בעת ההזמנה.
  5. סירוב לביצוע עסקת אשראי או עסקת PayPal תאפשר ללקוח המעוניין בכך להשלים את הזמנתו בתשלום טלפוני. הוראות תקנון זה יחולו על כל עסקה, אף אם התשלום לא בוצע באתר האינטרנט.
  6. בעלי המותג ChildWood שומרים לעצמם את הזכות לסרב לקיום הזמנה שהתשלום בה לא הושלם באתר, מכל סיבה שהיא ובכפוף לכל דין.
  7. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
  8. באתר יוצג מלאי המוצרים הקיים, אולם המלאי לא מתעדכן באופן “חי” ולפיכך ייתכן כי לעיתים יחולו אי התאמות בין המוצג בשורת המלאי הקיים לבין המלאי הקיים בפועל.

תצוגת מוצרים באתר

  1. המוצרים המוצגים באתר, בין אם בתמונות, וידאו או כל תיאור מוחשי אחר, הינם להמחשה בלבד. אין להסתמך על המוצג באתר בלבד, ויש לוודא גדלי המוצרים בטרם הרכישה. ייתכנו הבדלים בגוון המוצרים ושינויים קלים בין המוצג לבין המוצרים שיסופקו בפועל.
  2. על הלקוח להתחשב בעובדה שצבע המוצרים המוצג משתנה בין מכשירים אלקטרוניים שונים (מחשבים, טלפונים ניידים וכיוצ”ב) ומכאן כי ייתכן ויהיו הבדלים בין הצבעים המוצגים במכשיר הלקוח, לבין המוצר בפועל.
  3. ביצוע רכישה של מוצר מהווה הסכמה לגודל ומפרט המוצר עצמו. באחריות הרוכשים באתר לוודא גודל ומפרט המוצר בטרם ביצוע הזמנה.
  4. תיתכן תצוגה של מספר מוצרים יחד, המוצר שאותו מזמין הרוכש באתר הינו המוצר שתואר בפירוט המוצר. לא תתקבל כל דרישה למוצרים האחרים שהופיעו בתצוגה ובייחוד לא תתקבל בקשה לרכוש מוצרים אלה במידה והם אינם מוצעים למכירה.

מוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח באופן ייחודי – “מוצר מותאם אישית”

  1. בין המוצרים המשווקים באתר אינטרנט זה, מוצעים מוצרים אשר מיוצרים עבור לקוח – “מוצר מותאם אישית”. להלן מספר כללים הקשורים בהזמנת “מוצר מותאם אישית”.
  2. לקוח שיבחר לרכוש מוצר המפורט בפרק זה, לא זכאי להחזיר את המוצר שהזמין בשל כל סיבה שהיא הקשורה בטעות או בפגם או בחסר כלשהו אשר מקורו במידע שנמסר על ידי הלקוח או מי מטעמו.
  3. ככלל, מאחר והמוצרים מיוצרים בהתאמה אישית ללקוח, לא ניתן לבצע החזרות מוצרים שהוזמנו בהתאמה אישית. על לקוח המבצע הזמנה של מוצר בהתאמה אישית האחריות לבדוק את כל פרטי המוצר בטרם ביצוע ההזמנה.
  4. השיקול באם לאפשר החזרת מוצר כלשהו שיוצר באופן אישי ללקוח, הינו של בעלי אתר האינטרנט והמותג ChildWood. אין בסעיף זה משום התחייבות או חובה לבצע החזרה וזיכוי של מוצר כזה.
  5. מבלי לפגוע באמור לעיל, באם נפל פגם הקשור בייצור המוצר, תבוצע החלפה של המוצר על ידי ועל חשבון בעלי המותג ChildWood.
  6. לקוח המזמין מוצר “מותאם אישית” מודע לכך שמאחר ומדובר בעבודת יד, ייתכנו שינויים מינוריים בטקסטורת המוצרים המאפיינים יצירת מוצרים בעבודת יד.
  7. באחריות המזמין באתר לוודא את הפרטים אותם הזין באתר, לרבות ולא רק, פרטי תאריכי לידה, שם הילד וכיתוב רלבנטי. מבלי לפגוע ברשימה זו, כל פרט שמוזן באופן יזום על ידי המזמין הינו באחריותו הבלעדית.

ביטול הזמנות – חוק הגנת הצרכן

  1. הודעה בדבר ביטול הרכישה מכל סיבה שהיא ע”י הלקוח תהיה בהתאם להוראות פרק ג’ לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ובכפוף לכל דין.
  2. ביטול הרכישה יעשה מיום ביצוע הרכישה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר. בכל בקשה לביטול הרכישה לאחר שהמוצר כבר נשלח כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר לחברה על חשבונו ובתנאי שהמוצר תקין ולא נעשה בו כל שימוש, הוא באריזתו המקורית, אינו ניזוק ואינו פגום בצורה כלשהי.
  3. ביטול עסקת רכישה זו כפופה להוראות סעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (פרק עסקת מכר מרחוק) ובעת הביטול ישלם הלקוח דמי ביטול בגין כל מוצר שהוזמן בגובה 100 ₪ או 5%, לפי הנמוך.
  4. בעת ביטול רכישה ובמידה ו- ChildWood ביצעה הזמנה לשליחות עבור המוצר שהוזמן, כספו של הלקוח בעבור השליחות שהוזמנה לא יוחזר.
  5. מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי במידה והלקוח מחזיר את המוצר באמצעות שליחות חיצונית ו/או גורם אחר ואינו מחזיר את המוצר בעצמו, הוא מעניק ל- ChildWood את שיקול הדעת הבלעדי להכריע האם המוצר ניזוק ואם לאו.
  6. באם נפל פגם במוצר שהוחזר בעת הגעתו חזרה ל- ChildWood, הרי שהלקוח מקבל את קביעת ChildWood לעניין זה ובמידה וישנו פגם, כספו של הלקוח לא יוחזר.
  7. ביטול הרכישה יתבצע באמצעות משלוח דואר לכתובת הדואר האלקטרוני של ChildWood .
  8. בהינתן והמוצר הגיע אל הלקוח, החזר כספי מותנה בהגעת המוצר בחזרה אל מקום מושבו של העסק ChildWood ובאמצעות חברת השליחויות שתיבחר על ידי העסק, בעלות 45 ש”ח בעבור המשלוח. לקוח יוכל להחזיר את המוצר למקום מושבו של העסק בכוחות עצמו. יתכן ועלות המשלוח בהחזרת מוצר תשתנה מעת לעת ובהתאם למרחק המשלוח.
  9. החזר כספי יבוצע עפ”י הוראות החוק, בתוך 14 ימים ובאמצעי התשלום בלבד.
  10. ביטול הזמנה בשל פגם במוצר יתקבל עד 3 ימי עסקים מיום קבלת המוצר.

שירות לקוחות

  1. בכל שאלה או עניין ובכל נושא ניתן לפנות לכתובת דוא”ל של ChildWood:
   shiry@shiryg.sg-host.com
  2. להשלמת הזמנה באמצעות שיחת טלפון יש לחייג בימים א’-ה’ בין השעות 10:00-16:00 בלבד אל מספר הטלפון: 077-5522400
  3. שימו לב, אין אפשרות לבצע הזמנות באמצעות כתובת הדוא”ל שצוינה לעיל.
  4. ChildWood מתחייב לשמור על סודיות המידע המועבר ע”י הלקוח ולא לעשות בו כל שימוש ולא להעבירו לגורם אחר אלא לצורכי תפעול האתר וההזמנה בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר ולצורכי שמירת קשר עם הלקוח בקשר עם ההזמנה.
  5. ChildWood אינו אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא באם מידע כלשהו יאבד או יגיע לגורמים עוינים בדרך שאינה בשליטתו.

סודיות וביטחון מידע

  1. אתר האינטרנט מאובטח על ידי אמצעי אבטחת מידע וכל פרטי הלקוחות חסויים בפני גורמים זרים.
  2. אין בעלי האתר והמותג ChildWood לוקחים אחריות כלשהי על פריצות באבטחת המידע העלולות להיגרם בשל ניסיון של גורמים עוינים להזיק לבעלי האתר ו/או לקוחות האתר.
  3. באפשרות כל לקוח לבצע את הזמנתו באופן טלפוני.

חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982

  1. באפשרות לקוחות המעוניינים בכך להירשם לרשימת תפוצה (ניוזלטר), דבר אשר יאפשר ללקוחות לקבל מודעות פרסומיות והשקת מוצרים חדשים.
  2. הודעות ומסרים שיישלחו, יישלחו כולם במסגרת תיקון מס’ 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב – 1982 ויעניקו ללקוחות הנרשמים את כל הזכויות והאפשרויות המוקנים עפ”י חוק זה.
  3. ניתן לבקש הסרה מרשימת התפוצה גם באמצעות דוא”ל.

דין ושיפוט

  1. לבית משפט השלום בנתניה תינתן הסמכות הבלעדית בשל כל עניין ו/או מחלוקת בקשר ליחסים בין לקוחות אתר האינטרנט לבין בעלי המותג והאתר ChildWood
0
  0
  סל הקניות שלך
  העגלה שלך ריקה כרגעחזרה לחנות